Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

INDUSTRIJSKA

Jednostavan dizajn
Minimalni zastoji u radu
Visoka izdržljivost
 
VIŠE INFORMACIJA

Hemijska prerađivačka industrija

Kiseline, lužine, rastvarači, talog / mulj, otpad, uzorci

Površinska obrada

Galvanizacija, eloksaža, odmašćivanje, kiselo uklanjanje, premazivanje / farbanje, nagrižavanje

Industrija boja, štampa i lakova

Prenos i šaržiranje mastila, prenos boje, rastvarači, pigmenti, lepak, lak

Goriva, biogoriva i nafta

Pretakanje goriva, mešanje

Celuloza i papirna industrija

Transport lepka, natrijum silikata, boje i titanijum oksida itd.

Mašinska industrija

Rukovanje uljem, mastima, mazivima, rashladnim tečnostima, tečnosti za pranje i čišćenje, rastvarača i otpadnih proizvoda itd.

Tretman otpadnih voda

Pumpanje uzoraka, kiselina i lužina za kontrolu pH, prenos flokulanata, suspenzija, hemijskih reagensa i mulja.

Hemijska sredstva za domaćinstvo

 
 
 
 
 
 
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.