Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Kolica

Mobilne pumpne jedinice su najbolja rešenja za korisnike u mnogim tehnološkim procesima. Mogućnost prenošenja omogućuje lako kretanje do različitih lokacija. To znači skoro neograničenu primenu.

Kolica S | 2-točka

Preporuke za primenu

  • Tapflo standardne vazdušne AODD pumpe kapaciteta do 125 l/min (veličina pumpe: do 100/120, izuzev T80)
  • Monoblok pume sa izlaznom snagom do 4,0 kW (sastavljene sa sledećim IEC standardnim motorima: motor tip: IMB34, IMB35; max. veličina motora: 112).

Kolica M | 4-točka

Preporuke za primenu

  • Tapflo standardne vazdušne AODD pumpe kapaciteta do 570 l/min (veličine pumpe: do 400/420, izuzev T425)
  • Monoblok pumpe sa izlaznom snagom do 7,5 kW (sastavljene sa sledećim IEC standardnim motorima: motor tip: IMB34, IMB35; max. veličina motora: 132).

Kolica L | 4-točka

Preporuke za primenu

  • Kompatibilne sa čitavim rasponom Tapflo pumpi. Veličina kolica treba da se podudara sa dimenzijama pumpi.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.