Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Serija W+

 
 
W+ Maksimalni pritisak do 18 bara, a sa specijalnim priključcima do 25 bara za oderđene modele. Pumpa garantuje najviši nivo higijenskih standarda. Konstruisana je sa otvorenenim radnim kolom, koji sprečava taloženje medijuma u mrtve uglove i stvaranje bakterija. Opremljena je izdržljivom postoljem i poklopcem koji eliminiše vibracije i apsorbuje poprečne sile koje nastaju u pumpi.
WHP+ Pumpe serije WHP + dizajnirane su da izdrže sistemske pritiske do 60 bara, poput onih u određenim sistemima reverzne osmoze. Čvrsta konstrukcija pumpe WHP + povećava stabilnost i prigušuje vibracije. Pumpe WHP + su sertifikovane 3-A (opciono) i EHEDG (Evropska grupa za higijensko inženjerstvo i dizajn).
Wi+ Varijanta sa usisni vijkom je stvorena posebno za aplikacije koje karakteriše visoka koncentracija gasa i niska temperatura isparavanja. Ova pumpa stvara optimalni NPSH za usisavanje ovih aplikacija uprkos činjenici da same aplikacije imaju niži NPSH nego što je potrebno za usisavanje. Pumpa je opremljena sa dodatnim vijkom na usisu pumpe koji povećava pritisak usisavanja i smanjuje rizik od kavitacije. Tako povećava kvalitet rada pumpe i smanjuje rizik od oštećenja strukture pumpanog fluida. Pored toga, vijak omogućava ispumpavanje tečnosti visokog viskoziteta, tako da se može koristiti umesto skupljih pumpi u nekim slučajevima.
Wa+ Aseptične pumpe, sa dvostrukom mehaničkom zaptivkom i sterilnom barijerom u obliku pare ili kondenzata.
Wk+ Pumpa montirana na postolju.

W + pumpe je familija centrifugalnih sanitarnih pumpi sa vrlo širokim poljem primene, karakterišu ih visoka efikasnost sa maksimalnim radnim prednostima i minimalnim troškovima životnog ciklusa.

Kompletna paleta W + pumpi sastoji se od različitih modela i varijanti zasnovanih na standardnim modulima. Pumpe se proizvode u 17 standardnih modela.

PREDNOSTI

  • EHEDG sertifikat
  • Opciono sa 3A sertifikatom
  • Pouzdana
  • Dostupna hrapavost površine Ra ≤ 0,8 pm ili Ra ≤ 0,5 pm
  • Mala potrošnja energije
  • Nizak nivo buke
  • Čišćenje u CIP i SIP krugu
  • Veoma lako i brzo održavanje i vizuelni pregled
  • Atraktivna cena
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.