Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

A-I Klipna

 
 
Model Maks.kapacitet [lt/h] Maks. pritisak [barg]
A I 175 385 50
A I 250 1265 40
A I 350 3569 40
APA I 175 44 230
APA I 250 160 230
APA I 350 477 250

Napomena: dostupni su i viši pritisc

APLIKACIJE

 • Hemijska industrija.
  Doziranje hemijskih rastvora kao što su kiseline, baze u različitim koncentracijama.
 • Prečišćavanje vode.
  Kontrola i regulacija pH, doziranje flokulanta i polimera. Hlorisanje vode
 • Tretman otpadnih voda.
  Doziranje PIX, PAX, polimera, flokulanta u komunalnim i industrijskim kanalizacijama.
 • Prehrambena industrija.
  Doziranje aroma u prehrambenim proizvodima, dijatomejske zemlje u procesu filtriranja piva.
 • Industrija papira i pulpe.
  Doziranje vodonik-peroksida i drugih hemijskih rastvora u proizvodnji papira.

 

Zapreminska klipna dozirna pumpa

„A-I” serija – klipne dozirne pumpe su u skladu sa mehaničkim i performanssama API 675 standarda. Pored toga zadovoljavaju ATEX standard, pa se mogu instalirati u opasnom području.

Mehanizam je sa unutrašnjim pužnim zupčenjem, potpuno podmazivan u uljnoj kadi, sa mogućnošću spajanja sa drugim, nezavisnim po veličini i broju hodova, kako bi se dobila jedinica sa više glava.

Podešavanje hoda može se obavljati s pumpom u mirovanju ili u radu, a može biti i ručno ili automatsko pomoću automatskog pogona pokretanog 4-20 mA signalom; raznim BUS-evima; pneumatski.

Tačnost ± 1% u rasponu 10-100% naznačenog kapaciteta.

Kao klipne pumpe veoma su pouzdane i jednostavne za održavanje i sa mogućnošću da imaju sistem za ispiranje ili sistem za oporavak curenja (opciono).

Širok izbor materijala vlažne strane: S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE i drugi dostupni materijali po zahtevu.

Oprema:

 • Polietilenski rezervoari
 • Ispusni povratni ventili
 • Sigurnosni ventili
 • Injekcioni ventili
 • Nožni ventili
 • Ublaživači pulsacija
 • Kalibraciona posuda
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.