Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Zupčaste pumpe

Zupčaste pumpe se koriste u najrazličitijim industrijskim granama za pretakanje tečnosti sa malom i velikom viskoznošću: od čokolade do dizel goriva. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji zupčaste pumpe Johnson Pump se odlikuju visokom sigurnošću i dugim radnim vekom.

Osnovni konstruktivni elementi zupčastih pumpi Johnson Pump su: unutrašnji vođeni zupčanik, spoljašnji pogonski zupčanik sa unutrašnjim ozubljenjem i razdvajajućim elementom u obliku srpa koji razdvaja šupljinu za usisavanje od šupljine za kompresiju. Zupčaste pumpe sa unutrašnjim ozubljenjem obezbeđuju ujednačeni protok, predviđene su za visoki pritisak i omogućavaju pretakanje tečnosti sa različitom viskoznošću.

 
 

TG L-SERIJA

TG L-SERIJA

Pumpe serije Top Gear L – susamousisne pumpe koja su projektovana za efikasno pretakanje tečnosti sa malom viskoznošću i rad u teškim uslovima ekspolatacije.
 

 

 Opširnije 

 

TG G-SERIJA

TG GS-SERIJA
TG GP-SERIJA
TG GM-SERIJA

Pumpe serije Top Gear G – zupčaste pumpe opšte namene, napravljene od sivog liva.
 

 

 Opširnije 

 

TG H-SERIJA

TG H-SERIJA

Pumpe serije Top Gear H – zupčaste pumpe su modulne konstrukcije, sa mogućnošću izvedbe sa grejnim komorama, sigurnosnim ventilom i različitih tipova zaptivača.
 

 

 Opširnije 

 

D serija- membranske

TG MAG-SERIJA

Pumpe serije Top Gear MAG – su hermetičke zupčaste pumpe sa unutrašnjim ozubljenjem koji su projektovane specijalno za pretakanje agresivnih, eksplozivnih, toksičnih i drugih supstanci.

 

 Opširnije 

 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.