Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Zavojno vretenaste (dvovijčane) pumpe

 

 

Serija pumpi HR HD UD JD VDC HM
Maks. pritisak: 14 bar 20 bar 50 barg 149 barg 50 barg 20 barg
Kapacitet, m3/h: do 3500 do 3500 do 1000 do 600 do 600 do 80
Viskozitet,cSt: do 35.000
Brzina rotacije, o/min: od 200 do 2200 od 200 do
3600
Temperaturni opseg, °C: -46
+300
-46
+350
-46
+300

Dvovijčane pumpe su rotirajuće, pozitivno-zapreminske pumpe, sa spoljašnjim ili unutrašnjim zupčenjem.

Jedan ili oba para vretena (vijaka), koji rade bez međusobnog kontakta, osiguravaju konstantan protok, bez pulsiranja, sa visokom sposobnošću samo-usisavanja i sa vrlo niskim vrednostima NPSH.

Dizajn sa opcijom trimovanja je modularan i sa visokim stepenom zamenljivosti delova između varijanti, unutar iste serije pumpi.

Svaka pumpa se može prilagoditi za određenu primenu omogućavajući kupcu optimalne radne parametre.

Horizontalna instalaciona verzija se isporučuje standardno, dok se vertikalna isporučuje na zahtev.

Spoljašnje zupčenje se isporučuju standardno, dok se unutrašnje može dobiti na zahtev, u slučaju da je pumpana tečnost dovoljno čista i podmazujuća.

Instalacione opcije

  • Horizontalna
  • Horizontalna (liveno kućište)
  • Horizontalna (obrađeno čelično kućište sa zamenjivom oblogom)
  • Vertikalna
  • Vertikalna - uronjiva

Izvedbe

Standardna & API 676 sa odstupanjima - Zupčasti prenosnici - Spoljni zupčanici i ležajevi

Tipične aplikacije

  • HR serija: Petrohemija, Hemija, Brodogradnja, Opšta industrija, Ulje, Gas
  • HD serija: Ulje, Gas, Petrohemija, Hemija, Brodogradnja, Opšta industrija
  • UD & JD serija:Ulje & Gas, Petrohemija, Hemija, Brodogradnja
  • VDC serija: Ulje & Gas, Petrohemija, Brodogradnja
  • HM serija: Ulje & Gas, Petrohemija, Hemija, Brodogradnja, Elektrane, Opšta industrija
 
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.