Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Elektronski šaržni kontroler doziranja

 

TEHNIČKI PODACI

Funkcije: Šaržno punjenje (Batching); Indikacija napretka (Progress Indication); Totalizator za održavanje (Totalizer for maintenance)
Elektronske komponente: Mikroporcesorski kontroler; Glavni prekidač (ON/OFF); osigurač; E STOP; Kabal (5 metara dužine)
Napajanje: 220-230V AC; 50-60 Hz
Nivo zaštite: IP65
Dimenzije: 400x300x195 mm
Materijal poklopca (obloge): ABS plastika, siva

Transport određene zapremine tečnosti pomoću AODD pumpe od sada je veoma lak i precizan.

Elektronski šaržni kontroler doziranja je je jedinica za automatizaciju dizajnirana da izvrši proces doziranja. U kombinaciji sa Tapflo membranskim pumpama, ovaj sistem može prepumpavati skoro sve vrste tečnosti. Brojanjem I sumiranjem taktova/hodova pumpe dostiže se preciznost od 60 ml po šarži (upotrebom membranske pumpe tipa TR 20).

PRINCIP RADA

Sa svakim taktom/hodom pumpe imamo signal koji se šalje sa induktivnog senzora (-5 C ili -5 CF opcija u konfiguraciji pumpe). Kontroler prima I sumira svaki signal. Zapremina tečnosti koja se pumpa po taktu/hodu je unapred podešena.

Rad započinje podešavanjem količine šarže I pritiskom na dugme START. Pumpa će raditi dok ne dostigne željenu zapreminu pumpane tečnosti. U tom trenutku kontroler će zaustaviti dovod vazduha pumpe isključivanjem elektromagnetnog ventila.

Sledeća šarža se jednostavno pokreće ponovnim pritiskom na dugme START. Pumpa se takođe može prebaciti u ručni režim gde se pritisne dugme START da bi pumpa ostala u radu.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.