Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Pumpe

Industrijske pumpe koje isporučujemo su cenjeni u mnogim industrijama već duži niz godina. Pumpe se između ostalog koriste u kozmetici, farmaceutskom, štamparskom, hemijskom, petrohemijskom i prehrambenom sektoru i za boje boje I lakove.

Ponuđeni proizvodi mogu da se koriste za prečišćavanje vode, doziranje kiselina, transport reagenasa, suspenzija i raznih tečnosti. U našem asortimanu naći ćete procesne, zupčaste, centrifugalne, higijenske, dozirne i mnoge druge pumpe. Naše dugogodišnje iskustvo i znanje o potrebama savremenog kupca omogućava nam kreiranje funkcionalnih, sigurnih rešenja savršeno spremnih za obavljanje njihovih funkcija u različitim vrstama proizvodnih pogona.

Centrifuglane pumpe se uglavnom koriste u hemijskoj industriji, gde omogućavaju transport kiselina, alkohola i rastvarača, a zupčaste pumpe se uglavnom koriste za transport viskoznih medija. Preporučujemo vam da se upoznate sa našom ponudom.

MEMBRANSKE

MEMBRANSKE

Membranske pumpe iz našeg proizvodnog programa, napajaju se komprimovanim vazduhom, savršene su za transport različitih vrsta opasnih tečnosti, ili pokazuju osetljivost na smicanje, zapaljive ili hemijski agresivne. Ovi proizvodi su u potpunosti otporni na hlorovodoničnu kiselinu, sumpornu kiselinu, azotnu kiselinu, natrium hidroksid i ostale takve supstance.

 

Opširnije

 

Pumpe za filter prese

Pumpe za filter prese

AODD pumpe za filter prese
Tapflo pumpne stanice za filter prese su vrlo kompaktne jedinice koje mogu biti direktno priključene na filter presu.
STEINLE pumpe za filter prese
Pumpa “STEINLE” je jednostruka ili dvostruka klipna membranska pumpa , sa crevnom membranom.
 

 

Opširnije

 

CENTRIFUGLANE

CENTRIFUGLANE

Centrifuglane pumpe su predviđene za pretakanje raznih vrsta tečnosti i hemikalija, kao što je pumpanje vode I ostalih neviskoznih kiselina i lužine. Zahvaljujući otpornosti na mehanička oštećenja i štetne efekte agresivnih supstanci, savršeno se prilagođavaju prehrambenoj, štamparskoj, hemijskoj ili petrohemijskoj industriji.
 

 

Opširnije

 

Vertikalne pumpe

Vertikalne pumpe

Vertikalne pumpe - metalne:
Serija CTV - nerđajući čelik, RV, Cantilever, Combi Sump, MKTP – sa magnetnom spojnicom
Vertikalne pumpe – plastične:
Serija CTV - plastične, Compact, Seria L, Model BB
 
 

 

Opširnije

 

 

Višestepene pumpe sa bočnim kanalom

Višestepene pumpe sa bočnim kanalom

Samousisne pumpe sa bočnim kanalom se mogu koristiti za transport likvida koji sadrže gasove kod likvida koji su lako isparljivi kao benzin, dizel, LPG, amonijak, rastvaraci, kondenzati i slično.
 

 

Opširnije

 

ZUPČASTE

Zupčaste pumpe

Zahvaljujući odličnom i dobro osmišljenoj konstrukciji, zupčaste pumpe odlikuju visokom efikasnošću. Koriste se za transport različitih viskoznih tečnosti kao što su čokolade, melase, bitumen ili čak mazut.
 
 

 

OpširnijeT

 

Peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe

Između ostalog koriste se u prehrambenoj, hemijskoj, rudarskoj, građevinskoj, drvoprerađivačkoj i poljoprivrednoj industriji. Karakteriše ih velika usisna moć I mogućnost suvog rada. Koriste se u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda prilikom doziranja krečnog mleka, transport mulja.

 

Opširnije

 

Dozirne pumpe

Dozirne pumpe

U asortimanu dozirnih pumpi nudimo modele membranskih i klipnih sa kugličnim ventilima. Mogućnost izvedbe sa više glava. Na stranici posvećenoj ovoj seriji pumpi, detaljno smo opisali princip rada. Koriste se doziranje flokulanata, aditiviranja, aroma, raznih hemikalija i lužina.

 

Opširnije

 

 

Zavojne pumpe

Zavojne pumpe

Pumpe ovog tipa karakteriše konstrukcija koja omogućava pretakane tečnosti podjednako visoke I male viskoznosti, dodatno omogućava preokret pravca protoka tečnosti u oba smera. Najširu upotrebu su našli u industiji otpadnih voda, boja I lakova, viskoznih tečnosti I prehrambenih proizvoda.
 
 

 

Opširnije

 

Zavojno vretenaste (dvovijčane) pumpe

Zavojno vretenaste (dvovijčane) pumpe

Dvovijčane pumpe su rotirajuće, pozitivno-zapreminske pumpe, sa spoljašnjim ili unutrašnjim zupčenjem. Jedan ili oba para vretena (vijaka), koji rade bez međusobnog kontakta, osiguravaju konstantan protok, bez pulsiranja, sa visokom sposobnošću samo-usisavanja i sa vrlo niskim vrednostima NPSH.
 

 

Opširnije

 

Pumpa sa rotacionim diskom

Pumpa sa rotacionim diskom

Pumpe sa rotacionim diskom su zapreminske pumpe. Radno kolo sastoji se od jednog rotacionog diska koji oscilira unutar kućišta pumpe, pumpajući fluid od ulaza do izlaza pumpe. Pumpe sa rotacionim diskom su samousisne, reverzibilne, sposobne za rukovanje fluida sa čvrstim česticama, visoko pouzdane i dugotrajne zahvaljujući svojoj maloj rotacionoj brzini.

 

Opširnije

 

Pumpa sa kliznim lopaticama

Pumpa sa kliznim lopaticama

Pumpe sa kliznim lopaticama su specijalno dizajnirane da zadovolje zahteve industrije prvenstveno TNG-a. Transfer TNG-a zahteva upotrebu pouzdane opreme u teškim uslovima rada i važan je deo svakog TNG tržišta. Oprema koja se koristi u modernim teretnim vozilima mora biti projektovana i izrađena za rad u širokom spektru radnih uslova.
 

 

Opširnije

 

 

Krilne pumpe

Krilne pumpe

Nudimo pumpe za primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, sa EHEDG i 3A sertifikatima. Ova vrsta opreme garantuje visok nivo higijene. Preporučujemo ga uglavnom za transport nežnih tečnosti kao što su jogurt, sir, šećerni i invertni sirup, kreme.
 
 
 

 

Opširnije

 

Monoblok sinusoidna pumpa

Monoblok sinusoidna pumpa

Sinusoidna Soma pumpa je zapreminska pumpa koju je razvio Manfred Sommer 1982. godine i sadrži sinusoidalni zakrivljeni rotor koji je postavljen na osovinu pumpe i opremljen zaptivkom. Dizajn sinusoidnog rotora SOMA pumpe dovodi do nežnog pumpanja fluida, koje bezbedno prenosi osetljive proizvode bez rizika od oštećenja.
 

 

Opširnije

 

Stapne i laboratorijske pumpe

Stapne i laboratorijske pumpe

Ove pumpe se uglavnom koriste za istakanje tečnosti, npr. iz buradi ili IBC kontejnera. Sastavljeni su od pumpne cevi i motora, koji omogućava efikasan i bezbedan transport industrijskih i prehrambenih proizvoda. Prednost barel pumpi je njihova izuzetna lakoća, pokretljivost i ekonomičnost.
 

 

Opširnije

 

Potopne pumpe

Potopne pumpe

Tapflo submersible pumps are designed for an extensive range of applications. We offer pumps for drainage of flat surfaces, sewages, dewatering of spring, rain and ground water as well as slurries and sludges containing particles.All our submersible pumps provide the performance, reliability, and ease of use you need when pumping fluids mainly consisting of water.

 

Opširnije

 

 

Dvovijčane higijenske pumpe

Dvovijčane higijenske pumpe

Dvovijčane pumpe su revolucionarna tehnologija u industriji hrane i pića, lične higijene i farmaceutske industrije. Osnovni koncept dvovijčanih pumpi je interakcija dva beskontaktna vijka, pogonjenih sinhronizovanim zupčanicima, koji omogućavaju vijcima da prenose fluid bez kontakta metala o metal.
 

 

Opširnije

 

Pumpe sa flexibilnim radnim kolom (FIP)

Pumpe sa flexibilnim radnim kolom (FIP)

Fleksibilne impeler pumpe FIP serije se primenjuju u većini industrija za širok spektar aplikacija, zahvaljujući mnogim jedinstvenim karakteristikama kao što su: povećani radni pritisak, poboljšano kućište pumpei osovinski zaptivač, impeleri od novih materijala.
 

 

Opširnije

 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.