Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

ETN EVO

Serija ETN EVO (SUB- EN 22858; ISO 2858) sa magnetnom spojnicom je pumpa sa metalnin kućištem presvučen plastikom delova koja su u dodiru sa likvidiom koji se pumpa, idealne za bezbedno pretakanje korozivnog, zapaljivog i toksičnog medija. Tehnologija presvlake koja se sastoji od metalnog kućišta i plastična jezgra omogućava povezivanje mehaničke čvrstine pumpe sa potpunom hemijskom otpornošću, i neprevaziđenu su u pumpanju opasnih hemikalija. Uravnotežen sistem magneta omogućava siguran rad pumpe a kada se koristi dodatna konfiguracija kliznih ležajeva takođe omogućava kratkotrajni suvi rad.

POLJA PRIMENE

  • Osnovne hemijske aplikacije
  • Osnovna hemijski procesi
  • Batch aplikacije
  • Tretman vazduha - Scruber
  • Industrija deterdženata
  • Papirna indusrija
  • Tretman voda (jonoizmenjivačke smole)
  • C.I.P.
 
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.