Sa spojnicom TK

TK SERIJE HEMIJSKE PUMPE SA SPOJNIČKOM VEZOM KAPACITETA DO 500 M3/H

Ova konfiguracija se sastoji od pumpe sa slobodnim vratilom sastavljene sa standardnim motorom preko fleksibilne spojnice na standardnom postolju od vlaknastog poliestera u skladu sa DIN 24.259. Zahvaljujući „Back Pull-out“ dizajnu, svi mehanički delovi pumpe mogu se demontirati bez demontaže kućišta sa cevovoda ili motora. Pumpa se lako otvara radi čišćenja, pregleda i održavanja. Poravnavanje osovine je jednostavno, bez nepotrebnih poslova i troškova.

TK

 

Konstrukcija

Svi delovi koji su u kontaktu sa tečnošću izrađeni su od čvrstih plastičnih blokova. Zbog posebnog načina proizvodnje i bez zavarenih spojeva, ne postoji rizik od loma, što je glavna prednost u odnosu na pumpe sa metodom izrade ubrizgavanjem. Polipropilen je standardni proizvodni materijal i pokriva širok spektar primene. Kod pretakanja visokom abrazivnih tečnosti (visok sadržaj čvrstih materija), radno kolo ili delovi kućišta mogu se izraditi od visokog modulnog polietilena (rCh-1000 / hMPE). Za veoma agresivne fluide na višim temperaturama, pumpa se u potpunosti može napraviti od PTFE-a. Osovina pumpe nije u direktnom kontaktu sa tečnošću, zaštićena je zamenljivim plastičnim čaurama. Zaptivke su standardno izrađene od EPDM-a, ali mogu biti izrađene od Vitona ili Viton / PTFE presvlakom.

MaterijalTmin [° C] Tmaks [° C]
Polipropilen (PP) 0ºC + 80ºC
Visoko modulni polietilen (HMPE) - 50ºC + 80ºC
Poliviniliden fluorid (PVDF) - 30ºC + 120ºC
Politetrafluoroetilen (PTFE) - 40ºC + 140ºC

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.