Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Centrifugalne pumpe

 
 

FAQ

+

Šta je centrifugalna pumpa?

Centrifugalna pumpa je mehanički uređaj koji koristi rotirajuće radno kolo za povećanje pritiska i protoka tečnosti, koji se obično koristi za prenošenje tečnosti u različitim industrijama.

+

Kako radi centrifugalna pumpa?

Centrifugalne pumpe rade na principu pretvaranja mehaničke energije iz rotacije radnog kola u kinetičku energiju, a zatim u potencijalnu energiju za kretanje tečnosti kroz pumpu u ispusnu cev.

+

Koje su glavne komponente centrifugalne pumpe?

Glavne komponente centrifugalne pumpe uključuju radno kolo, kućište, usisne i ispusne otvore, vratilo, ležajeve i zaptivke.

+

Koji sve tipovi centrifugalnih pumpi postoje?

Centrifugalne pumpe se mogu kategorisati u različite tipove na osnovu njihovog dizajna, kao što su higijenske pumpe, industrijske pumpe, vertikalne pumpe, magnetne pumpe, samousisne pumpe i plastične pumpe, od kojih svaka služi specifičnim primenama.

 

+

Koje su prednosti korišćenja centrifugalnih pumpi?

Centrifugalne pumpe nude visoku efikasnost, jednostavnu instalaciju, nisko održavanje i sposobnost da se nose sa velikim protokom, što ih čini popularnim za širok spektar aplikacija za prenos tečnosti.

+

Da li su centrifugalne pumpe samousisne?

Nisu sve centrifugalne pumpe samousisne. Samousisne centrifugalne pumpe imaju jedinstven dizajn koji im omogućava da uvlače tečnost u pumpu bez potrebe za spoljnim punjenjem.

 

+

Da li se centrifugalne pumpe mogu koristiti kod transporta abrazivnih tečnosti?

Centrifugalne pumpe uglavnom nisu pogodne za rukovanje abrazivnim tečnostima jer se radno kolo i kućište mogu brzo istrošiti. Za abrazivne primene su pogodnije specijalizovane pumpe kao što su pumpe za suspenzije.

+

Kako da izaberem adekvatnu centrifugalnu pumpu za moju aplikaciju?

Kada birate centrifugalnu pumpu, uzmite u obzir faktore kao što su brzina protoka, visina dizanja, svojstva tečnosti, temperatura i kompatibilnost sa aplikacijom da biste osigurali optimalne performanse.

+

Kako mogu održavati centrifugalnu pumpu uz makismlanu efikasnost?

Redovno održavanje, uključujući inspekciju, podmazivanje i čišćenje, je od suštinskog značaja da bi se obezbedila dugovečnost i efikasnost pumpe. Pratite uputstva i raspored održavanja proizvođača.

+

Može li centrifugalna pumpa da radi sa tečnostima visokog viskoziteta?

Centrifugalne pumpe su generalno pogodnije za tečnosti niske do srednje viskoznosti. Za tečnosti visokog viskoziteta, često se preferiraju zapreminske pumpe kao što su zupčaste pumpe ili zavojne pumpe.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.