Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

RB

Radno kolo sa posebnom geometrijom noževa za nizak NPSH i visok slobodan prolaz.

Centrifugalne pumpe sa nosačem ležaja prema ISO 2858/ISO 5199 normama.

  • Vratilo I ležajevi su za teške uslove rada
  • Samo 5 veličine nosača ležajeva za ceo raspon
  • Isti tip poklopca zadnjeg kućišta odgovara za sve varijante zaptivača

POLJA PRIMENE:Rukovanje slabo kontaminiranom tečnošću u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, čistom vodom za rashladne tornjeve ili postrojenjima za obnavljanje kondenzata, viskoznim tečnostima u isparivačima u prehrambenoj ili hemijskoj industriji.

Takođe se koriste u: rafinerijama, opšta industrijska namena, industrija celuloze i papira, prehrambena industrija, industrija šećera, postrojenja za desalinizaciju morske vode, apsorpciona oprema u inženjerstvu životne sredine, elektrane, čelična industrija, distribucija tople vode.

 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.