Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Tapflo Pneumikser

 
 

Karakteristike i prednosti

Nema lopatica
Nema rotacionih noževa
Promenljiva agitacija
Odgovara svim kontenerima do 1000 litara IBC
Nema pokretnih delova koji koriste snagu pumpe za mešanje i raspodelu
Eliminišu se problemi sa konvencionalnim mešanjem
Nema ulaska vazduha
Nema smicanja
Sistem mešanja u zatvorenoj posudi
Potpuno proverljiv pneumatski rad i kontrola
Smanjeno ugrožavanje životne sredine
Nema potrebe za transportom do posude za mešanje

Pneumikser je prvenstveno bio razvijen za štamparsku industriju, gde se većina sirovina u rezervoarima i kontejnerima zadržavala duže vreme i ujedno morala da se meša pre same upotrebe. Ovo je podrazumevalo njihovo razvlačenje, drmusanje ili pumpanje u posudi za mešanje, što je povećavalo utrošak vremena, otpad, nered i troškove.

Režim transporta

Potisni ventil je otvoren, a recirkulacioni je delimično otvoren, kako bi se proizvodi mešali i transportovali izvan pneumiksera

Režim mešanja

Potisni ventil je zatvoren, a recirkulacioni ventil je otvoren, kako bi obezbedio cirkulaciju proizvoda u kontejneru

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.