Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

D serija- membranske

 
 
Model Maks.kapacitet [lt/h] Maks. pritisak [barg]
D050N 49 14
D100N 438 5
D101N 418 8
D121N 570 3
D122N 1400 6

APLIKACIJE

 • Hemijska industrija.
  Doziranje hemijskih rastvora kao što su kiseline, baze u različitim koncentracijama.
 • Prečišćavanje vode.
  Kontrola i regulacija pH, doziranje flokulanta i polimera. Hlorisanje vode
 • Tretman otpadnih voda.
  Doziranje PIX, PAX, polimera, flokulanta u komunalnim i industrijskim kanalizacijama.
 • Prehrambena industrija.
  Doziranje aroma u prehrambenim proizvodima, dijatomejske zemlje u procesu filtriranja piva.
 • Industrija papira i pulpe.
  Doziranje vodonik-peroksida i drugih hemijskih rastvora u proizvodnji papira.

 

Mehanička membranska dozirna pumpa sa povratnom oprugom

„D” serija – mehaničke membranske dozirne pumpe se obično koristi kada:

 • dozirana tečnost sadrži malu količinu suspendovanih čvrstih materija
 • zahtevana aplikacija otporna na kapanje/hermetička
 • dozirana tečnost je toksični rastvor

Svaka pumpa je opremljena standardnim sistemom redukcije prenosa sa vertikalno ugrađenim motorom. Reduktor je standardni beskonačni vijak, podržan ležajem, potpuno podmazan u uljnoj kadi.

Podešavanje hoda može se obavljati s pumpom u mirovanju ili u radu, a može biti i ručno ili automatsko pomoću automatskog pogona pokretanog 4-20 mA signalom; raznim BUS-evima; pneumatski.

Kao klipne pumpe veoma su pouzdane i jednostavne za održavanje.

Pored toga zadovoljavaju ATEX standard, pa se mogu instalirati u eksplozionoj zoni.

Širok izbor materijala vlažne strane: S.S.316L; PVC; PP; PVDF; PTFE kao i drugi dostupni materijali po zahtevu.

Oprema:

 • Polietilenski rezervoari
 • Ispusni povratni ventili
 • Sigurnosni ventili
 • Injekcioni ventili
 • Nožni ventili
 • Ublaživači pulsacija
 • Kalibraciona posuda
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.