FRE

 

Samousna pumpa FreFlow se sastoji od 19 veličina pumpi sa priključcima od 32 mm do 150 mm i dozvoljenim maksimalnim viskozitetom od 150 mPa.s. Pumpe iz progama FreFlow nude fleksibilano korišćenje zahvaljujući različitim pogonskim mogućnostima.

PRINCIP RADA

Kada se pumpa pokrene, usisava se vazduh iz usisnog cevovoda a zajedno sa vazduhom i tečnost, zatim se smeša komprimira u kućištu pumpe. Vazduh sa tečnošću dolazi do gornjeg dela kućišta pumpe gde se vazduh odvaja od tečnosti i potiskuje u potisni cevovod. Tečnost cirkuliše u kućištu pumpe sve dok ima vazduha u usisnoj cevi. Pre prvog puštanja u rad kućište pumpe se mora napuniti tečnošću. Specijalna izvedba omogućuje da tečnost ostane u kućištu nakon prestanka rada pumpe i tako osigurava da u pumpi ostane dovoljno tečnosti za sledeći start.

FRE

  • FRE - izvedba sa spojnicom
  • FREF -monoblok izvedba
  • FRES -spojno sa IEC motorom
  • FREM -izvedba sa diyel ili benziskim motorom

A: Separacija vode/vazduha B: Kućište C: Komora D: Radno kolo E: Povratni tok

 
Maksimalni kapacitet 350 m3/h (50 Hz)
Maksimalna visina dizanja 80 m
Maksimalni pritisak 9 bar
Maksimalna temperatura 95° C
Maksimalna usisna visina 7 m
Maksimalni obrtaji 3600 o/min

Selekcioni grafikon

FRE curves

FRE curves

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.