Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

STEINLE pumpe za filter prese

 
 

TEHNIČKI PODACI

Veličina pumpe Maks.kapacitet
(m3/h)
FP/FH 25 2.5
FP/FH 40 7
FP/FH 50 14
FP/FH 80 18

Pumpa “STEINLE” je jednostruka ili dvostruka klipna membranska pumpa , sa crevnom membranom. Tečnost koja se prenosi u filter presu zahteva pumpe izuzetno visokih performansi. One moraju da isporučuju velike količine tečnosti za punjenje prazne prese, a zatim male količine pod visokim pritiskom kada se filter presa napuni. Taj pritisak se mora održavati kroz duži vremenski period da bi prsovani talog bio što suvlji.

Pumpe su dostupne u FP & FH serijama sa različitim pritiskom:

 • FP - 1 : 2.4
 • FH - 1 : 3.3

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

 • Samoregulacija za aplikacije filter prese
 • Prenos visokog pritiska do 1: 3.3
 • Mala potrošnja vazduha
 • Životni vek
 • Mogućnost suvog rada
 • Spoljni elektronski vazdušni ventil
 • Dug vek membrane
 • Čvrsta konstrukcija za teške poslove

TIPIČNE APLIKACIJE

 • Automobilska industrija
 • Hemijska i papirna industrija
 • Aplikacije za filtriranje
 • Porcelan, staklo i keramika

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.