Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Pumpa sa rotacionim diskom

 

Glavna specifikacija

Model M serija D serija
(duplo radno kolo)
Kućište: 8 bara [116 PSI] - opcija 12 bara [174 PSI] ili 20 bara [290 PSI]
Maksimalni diferencijalni pritisak: 7 bar [102 psig] za standardnu izvedbu
Protoci: od 0,3 do 100 m3/h [od 1,3 do 440 GPM) od 20 do 210 m3/h [od 88 do 925 GPM]
Viskoznost pumpanog fluida: do 200.000 cSt (od srednjeg do vrlo visokog viskoziteta)
Nazivna veličina cevi DN: od 25 do 150 od 100 do 200
Brzina rotacije: do 500 o/min do 400 o/min
Temperaturni opseg: -20 / +280 °C [-4 / 536 °F]

Pumpe sa rotacionim diskom su zapreminske pumpe.

Radno kolo sastoji se od jednog rotacionog diska koji oscilira unutar kućišta pumpe, pumpajući fluid od ulaza do izlaza pumpe.

Pumpe sa rotacionim diskom su samousisne, reverzibilne, sposobne za rukovanje fluida sa čvrstim česticama, visoko pouzdane i dugotrajne zahvaljujući svojoj maloj rotacionoj brzini.

Ove pumpe mogu se isporučiti sa jednim ili dva rotaciona diska, fazno usaglašena za peglanje pulsacija.

Dostupan je širok spektar izvedbi, prilagođavanja i dodatne opreme.

IZVEDBA

 • Standardna
 • API 676

Glavne primene

 • Petrohemijska industrija
 • Hemijska industrija
 • Nafta i gas (pomoćne pumpe)
 • Celuloza i papir
 • Opšta industrija
 • Hrana i piće i farmaceutska industrija

PREDNOSTI I OPŠTE KARAKTERISTIKE

 • Samousisne
 • Rad pumpe na malim brojem obrtaja
 • Reverzibilan protok
 • Elastičnost diska, omogućava prolazak čvrstih čestica u fluidu.
 • Usisna visina - oko 7–8 metara
 • Nizak nivo buke i niske vibracije zahvaljujući malom broju obrtaja pumpe.
 • Visoka efikasnost
 • Prosečna brzina protoka je konstantna bez obzira na promene viskoznosti fluida.
 • Vrlo širokim opsegom viskoznosti
 • Jednostavnost mehanizma
 • Kompaktan dizajn i dimenzije, lak pristup pumpi za održavanje
 • Vazduh ili gas u fluidu toleriše se u malim procentima
 • Sposobnost „rada na suvo” u ograničenom periodu.
 • Dobra sposobnost doziranja
 • Protok od 0,3 m3/h do 210 m3/h (od 1,3 GPM do 925 GPM)
 • Temperature do 280°C (536°F)
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.