Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Dodatna oprema

 
 

Kompenzatori pulsacija

Aktivni prigušivač pulsacija je najefikasniji način eliminisanja varijacija pritiska na potisu pumpe.

 

 Opširnije 

 

Sistem kontorle broja taktova

Pneumatski dozator može kontrolisati svaku membransku pumpu kako bi proizvela preciznu i ponovljivu isporučenu količinu.

 

 Opširnije 

 

Pneumatski sistem za kontrolu nivoa tečnosti

Sistem kontrole nivoa može biti instaliran u rezervoarima, cisternama ili koritima i on kontroliše početak i prestanak rada pumpe na određenim nivoima tečnosti.

 

 Opširnije 

 

Pneumikser

Pneumikser je prvenstveno bio razvijen za štamparsku industriju, gde se većina sirovina u rezervoarima i kontejnerima zadržavala duže vreme i ujedno morala da se meša pre same upotrebe.

 

 Opširnije 

 

 

Zaštitni sistemi

Guardian sistem je uređaj za uštedu energije, dizajniran da štiti vazdušnu pumpu sa dvostrukom membranom od neefikasnog rada/praznog hoda koji koristi nepotrebnu energiju i smanjuje životni vek delova.

 

 Opširnije 

 

FAQ

+

Šta je prigušivač pulsacija?

Prigušivač pulsiranja, takođe poznat kao prigušivač pulsacija, je uređaj koji se koristi u sistemima za rukovanje tečnostima da smanji ili eliminiše pulsacije i fluktuacije pritiska izazvane zapreminskim pumpama ili kompresorima.

+

Kako prigušivač pulsacija radi?

Prigušivač pulsacija obično sadrži fleksibilnu dijafragmu koja odvaja procesni fluid od gasa (obično azota) ili kompresibilne tečnosti. Kada pumpa ili kompresor generišu impulse pritiska, prigušivač apsorbuje i izglađuje ove fluktuacije, obezbeđujući kontinuiran i stabilan protok na izlazu.

+

Koje su prednosti korišćenja prigušivača pulsacija?

Prigušivači pulsacija nude različite prednosti, uključujući smanjene vibracije i buku, poboljšanu pouzdanost sistema, produženi životni vek pumpe i opreme, poboljšanu preciznost u aplikacijama zadoziranje i minimiziranje naprezanja na cevima i ventilima.

+

Gde se najčešće koriste prigušivači pulsacija?

Prigušivači pulsacija nalaze primenu u industrijama kao što su nafta i gas, hemijska prerada, tretman vode, farmaceutski proizvodi, hrana i pićei i bilo koji proces koji uključuje zapreminske pumpe ili kompresore.

 

+

Da li prigušivači pulsacija mogu da izdrže sisteme visokog pritiska?

Da, prigušivači pulsacija su dizajnirani da podnose širok spektar pritisaka, što ih čini pogodnim za aplikacije visokog pritiska gde fluktuacije pritiska mogu biti kritične.

+

Kako da izaberem pravi prigušivač pulsacija za svoj sistem?

Kada birate prigušivač pulsacija, uzmite u obzir faktore kao što su brzina protoka, radni pritisak, tip tečnosti, veličina priključka i nivo potrebnog smanjenja pulsiranja.

+

Da li postoje zahtevi za održavanje prigušivača pulsiranja?

Prigušivači pulsacija obično zahtevaju minimalno održavanje. Preporučuje se redovna provera habanja, curenja i odgovarajućeg pritiska gasa kako bi se obezbedile optimalne performanse.

+

Da li prigušivači pulsacija mogu da se koriste za korozivne ili abrazivne tečnosti?

Prigušivači pulsacija mogu biti izrađeni od materijala koji nude odličnu hemijsku otpornost, što ih čini pogodnim za rukovanje korozivnim tečnostima. Međutim, za abrazivne tečnosti, neophodno je odabrati prigušivač sa odgovarajućim materijalima i dizajnom.

+

Da li se prigušivači pulsacija mogu instalirati u bilo kom položaju?

Prigušivači pulsacija su obično raznovrsni i mogu se instalirati u različitim orijentacijama, uključujući horizontalno, vertikalno ili pod uglom. Međutim, neophodno je pratiti uputstva proizvođača za pravilnu instalaciju.

+

Da li se prigušivači pulsacija mogu koristiti sa različitim tipovima pumpi ili kompresora?

Da, prigušivači pulsacija se mogu koristiti sa različitim tipovima zapreminskih pumpi i kompresora, uključujući membranske pumpe i klipne pumpe, kako bi se efikasno kontrolisale pulsacije i fluktuacije pritiska

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.