Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

TC Energetsko efikasne pumpe

 
 

TEHNIČKI PODACI

Model Maks.kapacitet
(l/min)
Connections
BSP inv.
TC50/70/80 60 1/2"
TC100/120/125 125 1"
TC200/220/225 330 1 1/2"
TC400/420/425 570 2"

Tapflo pumpe serije TC baziraju se na standardnim Tapflo membranskim pumpama na vazdušni pogon, ali opremljene paketom pod nazivom LEAP® Tehnologija. LEAP® tehnologija je razvijena za aplikacije sa veoma malim protokom pod visokim pritiskom.

LEAP® ili "Low Energy Air Pump" je patentirana tehnologija koja se koristi kod membranskih pumpi kako bi se smanjio minimalni radni pritisak vazduha smanjenjem unutrašnjih gubitaka i trenja do kojih dolazi kod konvencionalnih membranskih pumpi. LEAP koristi jedinstveni indirektni sistem za detekciju položaja membranske osovine koja automatski kontroliše pokret membrane.

Opsežna procedura testiranja pokazala je da je pumpi potrebna velika količina energije da prevaziđe otpor u samoj pumpi. Još jedan važan problem bio je scenario srednjeg porta kada je u vazdušnim pumpama znatno smanjen pritisak vazduha u pokušaju da uštede energiju, ali su pumpe jednostavno zastale.

TC Intelligent pumpa može započeti rad već na 0,3 bara bez problema, testovi su pokazali da pumpa dostiže protok od 70% svog maksimalnog protoka pre nego što su druge pumpe i započele da rade.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

  • Retrofit - uklapaju se u bilo koju postojeću TAPFLO membransku pumpu
  • Redukcija/smanjenje buke - Sposobnost korišćenja nižeg vazdušnog pritiska smanjuje buku pumpe
  • Dostupno za seriju plastičnih, metalnih i sanitarnih membranskih pumpi - TC50 -TC425 (ekvivalent T50 -T425)
  • Poboljšan životni vek - TC serija koristi vazdušni ventil koji ima značajno duži životni vek u odnosu na tehnologiju gumenih zaptivki.
  • Doziranje - mogućnost da se pumpa automatski zaustavi nakon što je izdata potrebna zapremina.
  • Poboljšano održavanje - glavni vazdušni ventil može se menjati za manje od dva minuta bez uklanjanja pumpe sa procesne linije.
  • Električna povratna informacija/podrška - signal omogućava spoljni nadzor procesa/rada pumpe.
  • Jednostavna/pojednostavljena kontrola - nema potrebe za spoljnim pneumatskim magnetnim/solenoid ventilom, smanjujući troškove i pojednostavljujući kontrolu.
  • Rad na suvo - analizirajući frekvenciju impulsa, pumpa može prepoznati kada radi na suvo.
  • Mrtva tačka - kao i kod suvog rada, može se pratiti frekvencija impulsa, upozoravajući da pumpa ima blokadu.
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.