Cantilever

Vertikalne cantilever potapajuće pumpe sa vorteks i kanalnim radnim kolom.

Vertical cantilever sump pumps with non-clogging vortex and channel impeller.

Telo pumpe je uronjeno u tečnost, dok je motor postavljen iznad ploče, držeći ga dalje od tečnosti.

Ojačani kuglični ležajevi isporučuju se sa priključnim mastima i nalaze se iznad montažne ploče izvan korozivnog područja. Ovo znači:

  • Nijedan ležaj nije u fluidu i nema zaptivača vratila ili nosača ležaja;
  • Sklop ležaja je zaptiven da se spreči kontaminacija ležaja tečnostima ili gasovima;
  • Pumpe mogu da rade na suvo bez opasnosti od oštećenja;
  • Pouzdan rad i smanjeni troškovi

Mogućnost prilagođavanja oblika i dimenzija montažne ploče, položaja prirubnica i dužine pumpe, omogućava dizajnerima i krajnjim korisnicima da usklade ploče sa rezervoarima ili prirubnicama.

 

POLJA PRIMENE:

Koristi se za mulj, suspenzije i tečnosti koji sadrže velike ili duge čvrste materije.

Tipične primene uključuju: odvodne drenažne vode, “suve masne vode”, transfer tankova, preradu hrane, navodnjavanje, ulje, uljni pesak, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, preradu suspenzije, prenos suspenzije.

Cantilever 1

 

Osnovne karakteristike

 

Dužina pumpe: do 1,8 metara.
Može se produžiti pomoću usisnog nastavka koji omogućava pumpi da radi sa nivoom tečnosti ispod nivoa radnog kola

 

Mounting plate: pravougaon, kružni ili prema specifikacijama kupca
PTFE LIP zaptivka za zaštitu od pare.

 

Materijali: Livno gvožđe GJL 250 ili AISI 316.
Na zahtev CA6NM (tvrdoća 400HB), AISI 304, AISI 904l, dupleks, super dupleks, CA6NM (tvrdoća 400HB)

 

Usisni filter i produžetak na zahtev.

Tip radnog kola

Impeller RB

Kanalno radno kolo

Lako kontaminirana tečnost ili neabrazivna suspenzija. Posebna geometrija noževa za niski NPSH i visoki slobodni prolaz. Visoka efikasnost i nizak NPSH.

Impeller RC

Vorteks radno kolo

Hemijske i kristalne suspenzije, sve viskozne tečnosti, tečne sa visokim koncentracijama vlaknastih suspenzija, komunalne i industrijske otpadne vode, svaka vrsta mulja. Slobodni prolaz do 180 mm.

Instalacija

Tipična instalacija

Cantilever pumpa je instalirana na vrhu rezervoara iradi bez kontrole nivoa. Sa nivoom tečnosti iznad usisnog priključka, pumpa radi standardno.

Čim nivo tečnosti padne ispod usisnog otvora, pumpa će ostati bez likvida i raditi na suvo bez oštećenja.

Kada nivo tečnosti ponovo poraste, pumpa će opet početi da prebacuje tečnost

VASCA 1

Tipična instalacija sa usisnim nastavkom

Cantilever pumpa je instalirana na vrhu rezervoara i radi bez kontrole nivoa. Sa nivoom tečnosti iznad usisnog priključka, pumpa radi standardno.

Čim je nivo tečnosti ispod usisnog nastavka ili kada je NPSHa niža od NPSHr, pumpa neće usisavati tečnost i radiće na suvo.

Ova izvedba omogućava pražnjenje rezervoara do 5 metara ispod usisnog priključka pumpe.

Pumpa će se ponovo početi sa pumpanjem likvida kada nivo tečnosti dostigne nivo usisnog priključka pumpe (a ne kraj priključka)

VASCA 2

Spoljna instalacija

Cantilever pumpa je instalirana sa strane rezervoara i radi bez kontrole nivoa. Kada je nivo tečnosti u rezervoaru iznad usisa kućišta pumpe, pumpa može raditi.

Čim nivo tečnosti padne ispod usisnog otvora, pumpa će ostati bez likvida i raditi na suvo. Pumpa će ponovo početi da radi kada je nivo tečnosti u rezervoaru iznad kućišta pumpe.

Nivo tečnosti u rezervoaru mora biti niži od cevi za recirkulaciju kako bi se tečnost vratila u rezervoar i ne bi oštetila motor zbog prelivanja.

Ovakva izvedba omogućava rad sa jako vrućom tečnošću (do 300 ° C) I sa suspendovanim čvrstim česticama.

VASCA 3

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.