Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

H serija za polimere

Postrojenje za pripremu polimera

Ove mašine proizvode od 300 do 5000 l / h potpuno polielektrolitnog rastvora pri konstantnoj koncetraciji rastvora iz praha ili emulzije. Kompaktni dizajn od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili polipropilena visoke gustoće sa svim potrebnim kontrolama za dopunu vode i dovod polimera, uključuje sledeću opremu:

  • Rezervoari za rastvaranje, razblaživanje i mešanje.
  • Kontrola razmere polimera i vode.
  • Svi mikseri.
  • Upravljačka ploča, ugrađena i potpuno povezana.
  • Polielektrolitne hemijske pumpe za doziranje.
  • Postrojenje za razblaživanje praška je opremljeno sa spremnikom i volumetrijskim beskonačnim vijkom, dok postrojenje za razređivanje emulzije deluje zahvaljujući klipnoj dozirnoj pumpi, dozirajući emulziju u statički mikser.
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.