Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

KGE

KGE je samousisna centrifugalna pumpa sa radijalnim (poluotvorenim ili zatvorenim) radnim kolom, montiranim na postolju sa spojnocom.

Sledeće vrste montaže su moguće kod KGE seriji:

KGE: pumpa sa vratilom za rotaciju u smeru kazaljke na satu

KGEL: pumpa sa vratilom za rotaciju u suprotnom smeru kao kazaljka na satu

KGEF: pumpa sa prirubničkim motorom (usko spojeno)

Pogodna za čiste i zagađene tečnosti koje nisu korozivne na sivi liv, uključujući vodu, ulja, benzin i sve vrste hemikalija. Odvodnjavanje građevinskih iskopa, pražnjenje bara, jarka i bazena, vađenje vode za navodnjavanje i zalivanje, kod brodova kao kaljuže, pranje palube i pumpe za opštu upotrebu. Pražnjenje jama i otvora otpadnih voda, goriva, vađenje kondenzata. CE sertifikovano.

 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.