Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Peristaltičke pumpe

Nova definicija peristaltičke pumpe

Rešenje za abrazivne, korozivne i viskozne tečnosti sa čvrstim česticama

 
 
 

PT - high pressure (up to 15 bars)

PT serija - do 15 bar

| kapacitet 0 - 60m3/h
| dizajn radnog kola u obliku papuče
| tip maziva: glicerin FDA
| materijal kućišta - nodularno liveno gvožđe
| dostupna u 15 veličina
| horizontalni i vertikalni položaj: moto-reduktora
| Primena: u industriji boja, za tretman otpadnih voda, u prehrambenoj industriji, u industriji papira, u hemijskoj industriji, u proizvodnji biogasa, u reciklaži, rudarstvu i građevinskoj industriji.

 

 OPŠIRNIJE 

 

PTL serija – do 4 bar

| kapacitet do 5 m3/h
| dizajn radnog kola u obliku valjka | tip maziva: silikonska mast (odobrena za hranu)
| materijal kućišta: aluminijum
| dostupna u 6 veličina
| horizontalni i vertikalni: položaj moto-reduktora | Primena: u farmaceutskoj industiji, u tretmanu voda, u industriji hrane i pića, u kozmetičkoj i hemijskoj industriji.
 
 
 

 

 OPŠIRNIJE 

 

CleanPRO - do 10 bar

| kapacitet do 12 m3/h
| poseban Clean In Place (CIP) dizajn papuča
| tip maziva: glicerin FDA
| materijal kućišta: nodularno liveno gvožđe
| Dostupne u 2 veličine
| Primena: u industriji hrane i pića, u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
 
 
 
 
 

 

 OPŠIRNIJE 

 

Dodaci

| DPT Prigušivač pulsacija
| Brojač obrtaja (RC)
| Detektor curenja creva (HLD)
| Vakuumski sistem
| Ugrađeni inverter (gore ili sa strane)
| Kolica

 
 
 
 
 

 

 OPŠIRNIJE 

 

 

Hose pumps

Sertifikati se razlikuju u zavisnosti od materijala od kojih su sačinjeni delovi proizvoda.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.