Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

UTN / UTN-BL

UTN-L / UTN-BL su snažne procesne pumpe, konstruisane za pumpanje korozivnih, toksičnih, bez mirisnih, radioaktivnih, sterilnih i zapaljivih likvida. Zahvaljujući kombinovanoj tehnologiji pumpa je mehanički robusna i hemijski otporna, “obložena” konstrukcija od livenog gvožđa sa hemijskom otpornošću raznih plastičnih materija.

Karakteristike i Prednosti

 • Savršena hemijska otpornost pumpe
  proizvedeno „Lined” tehnologijom, nerazdvojna veza metala sa plastikom, PP, PVDF ili PFA.
 • Maksimalna mehanička čvrstoća
  zahvaljujući metalnoj konstrukciji.
 • Monoblok, kompaktan dizajn
  u skladu sa zahtevima ISO 2858.
 • Veliki dozvoljeni pritisak do 16 bara i temperature do 140 ° C
  postignuto zahvaljujući inovativnoj tehnologiji spajanja. Debljina sloja kod PFA presvlake je najmanje 4-5 mm.
 • Projektovan za rad u potencijalno eksplozivnim sredinama
  u skladu sa ATEX direktivom, kategorija II 2G
 
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.