Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Signal oštećene membrane

Zaštita od curenje likvida ili kvara pumpe

Tapflo TB pumpe imaju dodatni set membrana koji se koristi kako bi zamenio primarne membrane. U slučaju kvara, tečnost ostaje unutar pumpe, umesto da iscuri kroz otvor ventila. Guardian sistem prati pritisak između primarnih i sekundarnih membrana i zaustavlja pumpu u slučaju da se pritisak poveća iznad utvrđene tačke.

Takođe guardian sistem se koristi za uštedu energije, dizajniran da štiti vazdušnu pumpu sa dvostrukom membranom od neefikasnog rada/praznog hoda koji koristi nepotrebnu energiju i smanjuje životni vek delova. Takođe pruža dodatnu sigurnost za aplikacije visokog rizika.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.