Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

RD

Visoka hidraulička efikasnost i niski zahtevi za NPSH

Centrifugalne pumpe izrađene prema ISO 2858/ISO 5199 normama.

  • Vratilo I ležajevi su za teške uslove rada
  • Samo 3 veličine nosača ležajeva za ceo raspon
  • Isti tip poklopca zadnjeg kućišta odgovara za sve varijante zaptivača

POLJA PRIMENE: rukovanje agresivnim organskim i neorganskim tečnostima u hemijskoj i petrohemijskoj industriji.

Takođe se koriste u: postrojenja za desalinizaciju morske vode, apsorpciona oprema u inženjerstvu životne sredine, elektrane, čelična industrija, distribucija tople vode.

 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.