Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

TG L

 
 

Tehnički podaci pumpi

Standardna veličina pumpe d (mm) Vs-1 (l/obrt) n-maks (o/min) Pmax δ (mm)
TG L002 30 0,0021 3000 25 0,05
TG L004 30 0,0042 3000 25 0,05
TG L009 38 0,009 3000 25 0,015
TG L018 38 0,018 3000 25 0,015
TG L047 44,5 0,0475 1700 8 0,015
TG L095 44,5 0,095 1700 8 0,015

d – nazivni pre;nik priključka
Vs-1 – količina tečnosti koju premešta pumpa u jednom obrtaju
nmax – maksimalni broj okretaja pogonskog vratila pumpe
Pmax – maksimalni radni pritisak pumpe
δ – maksimalno dozovljena veličina tvrdih čestica u tečnosti koja se pretače

 

Pumpe serije Top Gear L – susamousisne pumpe koja su projektovana za efikasno pretakanje tečnosti sa malom viskoznošću i rad u teškim uslovima ekspolatacije. Prvobitno su pumpe date serije bile namenjene za pretakanje različitih vrsta materijala za podmazivanje, ali zahvaljujući konstantnom usavršavanju konstrukcije, na primer vršenjem površinske termičke obrade i dodatkom mogućnosti različitih tipova zaptivača, danas se te pumpe uspešno koriste za pretakanje mnogih drugih tečnosti.

Tipične aplikacije

 • Hemijska industrija.
  Pretakanje natrium-silikata, kiselina, plastike, smeše različitih hemikalija, izocijanata.
 • Industrija lakova i boja i štampanje.
  Pretakanje boja, mastila, poliuretanovih lakova, polimera, rastvora, emulzija, lepkova, smola.
 • Prehrambena industrija.
  Pretakanje čokolada, kakao-maslaca, različitih nadeva, šećernog sirupa, biljnih masti i ulja, melase, hranu za životije.
 • Celulozno-papirna industrija.
  Pretakanje kiselina, sulfatnog sapuna, čvrstih baznih rastvora, kaolina, kreča, lateksa, skrobi.
 • Naftna hemijska industrija.
  Pretakanje čistog bitumena, bitumenske emulzije, smola, dizel goriva, sirove nafte, ulja za podmazivanje.

Karakteristike konstrukcije i prednosti pumpi

 • Poboljšana usisna sposobnost i mali rizik za pojavu kavitacije.
  Vertikalni priključcicevi velikog prečnika
 • Visoki količinski KPD – koeficijent korisnog dejstva.
  Mali radijalni i aksijalni zazori – smanjen back-flow. l optimizovani oblik zubaca vodećeg i vođenog zupčanika
 • Dugi radni vek zaptivača.
  Specijalni kanali za neutralisanje pritiska iz komore zaptivača prema usisnu stranu pumpe
 • Skraćeno vreme prekida u radu.
  Obodni spoj pumpe i elektromotora– tačno centriranje pogonskih vratila i elektromotora, kompaktni izvedba. l agregat– jednostavna monntaža i demontaža
 • Dugi radni vek pumpe.
  ležaji velikog prečnika. l rotor jekompaktan od očvršćenog čelika. l kaljeni unutrašnji delovi pumpe
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.