Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

TG H

 
 

Tehnički podaci pumpi

Standardna veličina pumpe d (mm) Vs-100 (l/obrt) n-maks (o/min) Qth (m3/h) δ (mm) ∆P (bar) Ptest (bar)
TG G 2-25 (TG H 2-32) 25 (32) 1,83 1800 2,0 0.08 16 (TG H , TG GM, TG GP)
10 (TG GS)
30 (za pumpe serije TG H)
24 (za pumpe podserija TG GM, TG GP)
15 (za pumpe podserija TG GS)
TG G/H 3-32 32 2,99 1800 3,2 0.08
TG G/H 6-40 40 5,8 1800 6,3 0.09
TG G/H 15-50 50 14,5 1500 13,1 0.12
TG G/H 23-65 65 22,7 1500 20,4 0.125
TG G/H 58-80 80 57,6 1050 36,3 0.15
TG G/H 86-100 100 85,8 960 49,4 0.165
TG GP/GM 120-100 100 120 900 65,00 0.18
TG G/H 185-125 125 185 750 83,00 0.19
TG GP/GM/H 360-150 150 360 600 130,00 0.225

d – dimenzije prirubnica
Vs-100 – količina tečnosti koju prebacuje pumpa za 100 obrtraja
nmax – maksimalni broj obrtaja pogonskog vratila pumpe
Qth – idealni protok pumpe
∆P – maksimalni radni pritisak pumpe
Ptest – pritisak hidrauličkog ispitivanja pumpe (probni pritisak)
δ – maksimalno dozvoljena veličina tvrdih čestica u tečnosti koja se pretače

 

Pumpe serije Top Gear H – zupčaste pumpe su modulne konstrukcije, sa mogućnošću izvedbe sa grejnim komorama, sigurnosnim ventilom i različitih tipova zaptivača. Pumpe date serije su projektovane specijalno za primenu koja zahteva veliku odgovornost i mogu biti napravljene od sivog liva, nodularnog liva i nerđajućeg čelika.

Tipične aplikacije

 • Hemijska industrija.
  Pretakanje natrium-silikata, kiselina, plastike, smeše različitih hemikalija, izocijanata.
 • Industrija lakova i boja i štampanje.
  Pretakanje boja, mastila, poliuretanovih lakova, polimera, rastvora, emulzija, lepkova, smola.
 • Prehrambena industrija.
  Pretakanje čokolada, kakao-maslaca, različitih nadeva, šećernog sirupa, biljnih masti i ulja, melase, hranu za životije.
 • Celulozno-papirna industrija.
  Pretakanje kiselina, sulfatnog sapuna, čvrstih baznih rastvora, kaolina, kreča, lateksa, skrobi.
 • Naftna hemijska industrija.
  Pretakanje čistog bitumena, bitumenske emulzije, smola, dizel goriva, sirove nafte, ulja za podmazivanje.

Osobenosti konstrukcije i prednosti pumpi

 • Poboljšana sposobnost usisivanja, mala obavezna kavitaciona rezerva.
  usisne i potisne prirubnice velikog prečnika su iznad osovine pumpe
 • Modernizovana konstrukcija pumpe koja obezbeđuje efikasno pretakanje tečnosti sa malom i velikom viskoznošću.
  Optimizirani oblik zubaca glavnog i vođenog zupčanika ujednačen. Protok
 • Visoka efikasnost.
  Aksijalna stabilnost rotora. Podešavajući zazori
 • Sigurna zaptivenost.
  otklonjena su moguća curenja izazvana toplotnim širenjem
 • Mogućnost odabira optimalnih materijala hidrauličnog dela pumpe, ležajeva i zaptivača za određene uslove eksploatacije.
 • Mogućnost izvedbe sa grejnim komorama.
 • Prirubnice u skladu sa EN i ANSI.
 • Dugačak radni vek pumpe zbog sledećih karakteristika:
  dvoredni kuglasti ležajevi, podešavajući aksijalni zazori, velika dozvoljena aksijalna opterećenja, predimenzionisana vratila, ležaji velikog prečnika, mogućnost upotrebe raznih varijaca kliznih ležajeva
 • Jednostavno tehničko održavanje.
  Jednostavna konstrukcija. Mogućnost instalacije kartridž zaptivača
 • Skraćeno vreme prekida u radu.
  Modulirana konstrukcija koja se sastoji od 4 osnovna elementa: kućište pumpe, prednji ugradni modul (vodeći pogonski zupčanik, prednji poklopac i osovina vodećeg pogonskog zupčanika), zadnji ugradni modul (vodeći pogonski zupčanik, pogonsko vratilo, međukište, sklop ležaja i zaptivač pumpe) i gornji rasklopni modul (gornji poklopac, sigurnosna klapna).
 • Mogućnost ugradnje prestrujnog (sigurnosnog) ventila namenjenom za zaštitu od mehaničkog oštećenja usled dejstva preteranog pritiska. Za dvosmerne pumpe moguća je ugradnja duplpo prestrujno ventila..
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.