Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

DH

Pumpe sa otvorenim spremnikom i pužnim vijkom su idealne za manipulaciju visoko konzistentnih materijala sa niskim stepenom tečljivosti i visokim sadržajem čvrstih materija.

 
 

DH serija

Standardni model opremljen pravougaonim rezervoarom i pužnim vijkom koji pomera proizvod ka hidrauličnom delu. Dužina se može prilagoditi aplikaciji.

 

DHE serija

Ovaj model poseduje veliki ekscentrični spremnik, s integrisanim kolicima, idealnim za vinsku industriju u kombinaciji s destemmers-drobilicama.

 

DHS i DHS - T serija

Ovaj model sadrži pravougaoni spremnik i uvećani pužni vijak za punjenje koji pomera proizvod do hidrauličkog dela. Dužina se može prilagoditi aplikaciji.

 

DHP serija

Model opremljen širokim spremnikom, sa pužnim vijkom koji pomera proizvod ka hidrauličnom delu.

 

DHB serija

Ovaj model poseduje spremnik sa dodatnim lopaticama i pužnim vijkom i zajednički pomera ju proizvod ka hidrauličnom delu. Dužina se može prilagoditi aplikaciji.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.