T425

T425 i ATEX-om odobrena TX425 je najveća sanitarna pumpa koja je namenjena za različite vrste i aplikacije transporta, punjenja i pražnjenja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Gabarita 440×485×840 mm i maksimalnog kapaciteta od 570 l/min.

 SPECIFIKACIJE T425

 
 Maks.kapacitet  l/min (US gpm)  570 (150.6)
 Zapreminski protok  ml (cu in)  2300 (140.35)
 Maks. potisni pritisak  bar (psi)  8 (116)
 Maks. vazdušni pritisak  bar (psi)  8 (116)
 Maks. usisna visina¹  m (Ft)  5 (16)
 Maks. usisna visina²  m (Ft)  9 (29.5)
 Maks. veličina čvrstih materija  mm (in)  15 (0.59)
 42 (1.65)***
 Maks. temperatura  °C (°F)  110 (230)
 Težina  kg (lb)  35 (77)

¹ = nije u dodiru sa tečnošću
²= u dodiru sa tečnošću

Performance curve

T425 performance curve

T425 sanitary pump overall drawing

BROSURE PROIZODA:

Membranske pumpe na vazdušni pogon

IOM UPUTSTVA:

Membranske pumpe na vazdušni pogon - Sanitarna serija - IOM

O Nama. Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.